Vele partijen kunnen tegenwoordig zonnepanelen leveren, maar belangrijk is ook om met gespecialiseerde ketenpartners toegevoegde waarde te bieden. Dit doen wij met de advisering, levering en service van topkwaliteit zonnepanelen, maar met onze partners kunnen we meer, veel meer!

ABN AMRO bank heeft zelf een stevige ambitie op het gebied van duurzaamheid en neemt daar zelf de verantwoordelijkheid in met allerhande initiatieven, zoals het duurzame pand Circl naast het hoofdkantoor in Amsterdam en daarnaast met de sustainable finance desk.

Uiteraard zijn er vele financieringsmogelijkheden tegenwoordig, maar ABN AMRO laat zien de branche te kennen en begrijpt dat ook deze stap toegankelijk moet zijn zonder vele bepalingen en convenanten. Wij zijn dan ook trots om de samenwerking te hebben met ABN AMRO Lease om altijd een passend, helder en scherp voorstel te kunnen verstrekken d.m.v. 100% financiering en zo de stap naar verduurzamen door middel van zonnepanelen nog kleiner te maken.

Bekijk de mogelijkheden

Solarif Insurance is dé mondiaal toonaangevende partij voor het verzekeren van zonnepanelen. Daarnaast kan Solarif Risk Management als onafhankelijke inspecteur inspecties uitvoeren op de panelen en/of omvormers.

Solarif Insurance is uw partner op het gebied van operationele all-risk dekkingen, opbrengstgaranties, performance warranty insurance en eigen gebrek dekking voor uw zonnestroominstallatie. Solarif Risk Management zorgt voor het waarborgen van de kwaliteit van uw installatie.

Kort samengevat, Solarif biedt zekerheid op uw investering in zonnepanelen! Geen financieel risico meer, wel zo prettig en stelt het rendement op uw investering veilig.

Goed verzekeren

Eigenaar van een zoninstallatie?
Naast de productie van stroom genereert uw installatie ook Garanties van Oorsprong (GvO’s). Middels deze GvO’s kunnen energieleveranciers maar ook eindverbruikers aantonen dat de stroom welke ze gebruiken afkomstig is van duurzame productiemiddelen

NLgroen is onze partner op dit gebied en ondersteund inmiddels meer dan 500 ondernemers met een zoninstallatie bij het verhandelen van GvO’s. Hierbij ontzorgt NLgroen de producent door het registreren van de installatie, maandelijks monitoren van de bijschrijving van de GvO’s en het periodiek verstrekken van een overzicht.
Om een zo hoog mogelijke prijs te realiseren maakt NLgroen gebruik van haar grote netwerk en speelt ze in op het karakter. Hierdoor wordt over het algemeen een bovengemiddelde marktprijs gerealiseerd.

Direct contact opnemen

De Rijksdienst voor ondernemers (RVO) is in Nederland verantwoordelijk voor het beleid over de toepassing van zonne-energie én regelgeving alsmede toekenning van de SDE+ subsidies.

De Nederlandse overheid stimuleert toepassing van zonnestroom in de gebouwde omgeving, op en aan gebouwen. Het accent ligt niet op zo veel mogelijk meters maken, maar op het ‘lerend implementeren’. De overheid wil zo de markt en infrastructuur klaarmaken voor de grootschalige uitrol van zonnestroom tot 2020.

Zo heeft de overheid een rol naar de netbeheerders, maar ook richting de kwaliteitseisen voor de oplevering alsmede onderliggend beleid voor vergunningen t.b.v. toepassen zonne-energie op land of daken.

Mede vanuit onze rol om als service ondersteunend ook subsidieaanvragen (SDE+) in te dienen hebben wij met grote regelmaat contact met het RVO.
Daarnaast zorgen wij dat wij ook door informatiesessies continu op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen op gebied van beleid en wet-en-regelgeving.

Holland Solar is dé brancheorganisatie in Nederland en daarmee de actieve belangenbehartiger van de Nederlandse Zonne-energiesector.

SolarDistri is lid en onderdeel van Holland Solar en samen met de (inmiddels ca 170) andere leden werken wij aan het inspireren, informeren, verbinden en verder professionaliseren van de Nederlandse zonne-energiesector.

Vanuit de branchevereniging zorgen we er samen voor dat zonne-energie de belangrijkste energiebron van Nederland wordt. Een voorbeeld hiervan is het beïnvloeden van relevante besluitvorming en sturen de agenda rond wet- en regelgeving en subsidie.

Daarnaast neemt de branchevereniging ene actieve rol in de verankering van kwaliteit en veiligheid binnen onze sector.

De partners van Holland Solar zijn de NVDE (Nederlandse vereniging Duurzame Energie, UNETO-VNI, LTO en SolarPower Europe waardoor bovenstaande belangen gediend kunnen worden.

Sinds februari 2014 is de AEEA wetgeving ook voor zonnepanelen van kracht. Hierdoor zijn partijen die zonnepanelen op de Nederlandse markt zetten verantwoordelijk geworden voor de inname en verwerking van deze producten aan het einde van hun levensduur.

Als gevolg hiervan is er een behoefte ontstaan aan een onafhankelijke stichting die zich zowel inhoudelijk als uitvoerend met deze wet bezig houdt. Dit heeft geleid tot de oprichting van de stichting Zonne-energie Recycling Nederland in augustus 2015.

De stichting is opgericht vóór en dóór de branche, met ondersteuning van Holland Solar. Het bestuur vormt een afspiegeling van de Nederlandse solar markt.