Vele partijen kunnen tegenwoordig zonnepanelen leveren, maar belangrijk is ook om met gespecialiseerde ketenpartners toegevoegde waarde te bieden. Dit doen wij met de advisering, levering en service van topkwaliteit zonnepanelen, maar met onze partners kunnen we meer, veel meer!

ABN AMRO bank heeft zelf een stevige ambitie op het gebied van duurzaamheid en neemt daar zelf de verantwoordelijkheid in met allerhande initiatieven, zoals het duurzame pand Circl naast het hoofdkantoor in Amsterdam en daarnaast met de sustainable finance desk.

Uiteraard zijn er vele financieringsmogelijkheden tegenwoordig, maar ABN AMRO laat zien de branche te kennen en begrijpt dat ook deze stap toegankelijk moet zijn zonder vele bepalingen en convenanten. Wij zijn dan ook trots om de samenwerking te hebben met ABN AMRO Lease om altijd een passend, helder en scherp voorstel te kunnen verstrekken d.m.v. 100% financiering en zo de stap naar verduurzamen door middel van zonnepanelen nog kleiner te maken.

Bekijk de mogelijkheden

Solarif Insurance is dé mondiaal toonaangevende partij voor het verzekeren van zonnepanelen. Daarnaast kan Solarif Risk Management als onafhankelijke inspecteur inspecties uitvoeren op de panelen en/of omvormers.

Solarif Insurance is uw partner op het gebied van operationele all-risk dekkingen, opbrengstgaranties, performance warranty insurance en eigen gebrek dekking voor uw zonnestroominstallatie. Solarif Risk Management zorgt voor het waarborgen van de kwaliteit van uw installatie.

Kort samengevat, Solarif biedt zekerheid op uw investering in zonnepanelen! Geen financieel risico meer, wel zo prettig en stelt het rendement op uw investering veilig.

Goed verzekeren

Eigenaar van een zoninstallatie?
Naast de productie van stroom genereert uw installatie ook Garanties van Oorsprong (GvO’s). Middels deze GvO’s kunnen energieleveranciers maar ook eindverbruikers aantonen dat de stroom welke ze gebruiken afkomstig is van duurzame productiemiddelen

NLgroen is onze partner op dit gebied en ondersteund inmiddels meer dan 500 ondernemers met een zoninstallatie bij het verhandelen van GvO’s. Hierbij ontzorgt NLgroen de producent door het registreren van de installatie, maandelijks monitoren van de bijschrijving van de GvO’s en het periodiek verstrekken van een overzicht.
Om een zo hoog mogelijke prijs te realiseren maakt NLgroen gebruik van haar grote netwerk en speelt ze in op het karakter. Hierdoor wordt over het algemeen een bovengemiddelde marktprijs gerealiseerd.

Direct contact opnemen